Als huisarts willen wij een centraal aanspreekpunt, een vertrouwenspersoon zijn binnen de huidige hoogtechnologische geneeskunde.

Wij geven u advies, maar houden steeds rekening met uw mening als patiënt. Hierbij spelen zowel uw familiale als professionele context een rol.  Wij zullen zelfzorg en eigen verantwoordelijkheid van u als patiënt stimuleren.

Wij trachten ons te baseren op wetenschappelijke onderbouwde adviezen (Evidence Based Medicine). Hiertoe verplichten wij ons ook om geregeld bijscholingen te volgen zodat we op de hoogte blijven van de laatste evoluties binnen de huisartsgeneeskunde en geaccrediteerde huisartsen blijven.

 

Er worden per consultatie 15 minuten voorzien , hierin kunnen één tot twee medische problemen besproken worden. Zo worden uw meest dringende of belangrijke vragen optimaal beantwoord.

Alle medische gegevens worden bijgehouden in een elektronisch medisch dossier. Hierdoor kan elke arts uit onze praktijk deze info raadplegen en zo nodig kunnen de artsen voor mekaar inspringen in bepaalde situaties om aan de patiënt een continuïteit van zorg te bieden.  Door deze samenwerking proberen wij een zo optimaal mogelijke zorg te verlenen aan de patiënt en is er voldoende ruimte voor een goede professionele en persoonlijke ontwikkeling van uw huisarts.

Bepaalde administratieve en andere taken worden gedelegeerd, waardoor er voor de artsen meer tijd vrijkomt voor de zorg voor de patiënt. Zo werken wij bijvoorbeeld met een telesecretariaat hierdoor krijgt u als patiënt onze onverdeelde aandacht tijdens het consult.