Het uitschrijven van voorschriften is in de regel steeds gekoppeld aan een raadpleging.

Uw arts zal tijdens de consultatie steeds trachten voldoende herhaalvoorschriften te schrijven tot de volgende geplande controle. Afhankelijk van uw leeftijd en medische voorgeschiedenis
kan een volgende controle zich sneller aandienen dan bij een andere patiënt. Vergelijken is hier niet aan de orde. Iedere patiënt is uniek.

Het invullen van attesten en andere documenten vraagt tijd en is nooit dringend. Gelieve deze aanvragen tijdig te doen. De artsen zullen de documenten steeds naar waarheid invullen. Enkel
wat redelijk, waar en toepasselijk is zal door onze artsen onderschreven worden. Valse attesten zullen u steeds geweigerd worden. Getuigschriften voor arbeidsongeschiktheid worden niet
afgeleverd zonder voorafgaande raadpleging.

Aanvragen radiologie, kinesitherapie, thuisverpleging

Dit kunnen wij enkel voorschrijven als de patiënt eerst op raadpleging is geweest. Enkel na de patiënt ondervraagd en onderzocht te hebben, kunnen wij het correcte onderzoek of de correcte
behandeling voorschrijven.